Kandydat idealny. Czy taki istnieje?

Kandydat idealny, czyli jaki ?

Ktoś odpowie, że taki, który wpisuje się w 100% w profil stanowiska stworzony przez organizację. Ktoś inny, że taki, który na pierwszym spotkaniu potrafi wpasować się w styl rozmówców i spowodować, że wyczuwamy z nim przysłowiową chemię. Kolejny, że muszą być spełnione powyższe warunki, a ponadto, że musi wpisywać się w budżet stanowiska. Jak często Rekruterom zdarza się trafić na Kandydata, który spełnia wszystkie oczekiwania? Bardzo rzadko. Jak więc podejść do tematu rekrutacji i przekonać biznes, by dokonał najlepszego wyboru? By w ogóle dokonał wyboru?

Pamiętajmy, że w tym procesie mamy zawsze 3 strony: Biznes, Rekrutera i Kandydata. Każda z tych stron, chce być usatysfakcjonowana i mieć poczucie, że dokonuje dobrego wyboru. Rola Rekrutera nie jest dziś łatwa, ponieważ musi on pogodzić oczekiwania obu stron. Trwające w nieskończoność procesy rekrutacyjne, często są pokłosiem wygórowanych oczekiwań względem Kandydatów. W rozmowach z Rekruterami wewnętrznymi często pojawia się wątek dotyczący tego, jak przekonać Biznes do pewnych rozwiązań i jak komunikować zmiany, które zachodzą na rynku pracy. W Ekosystemie rekrutacyjnym JobMe często wspieramy HR w dotarciu do informacji z rynku odnośnie wysokości wynagrodzeń, oczekiwań pozapłacowych, gotowości do relokacji etc. Ważne jest dla nich bowiem, by ktoś spoza organizacji wsparł ich w komunikacji z Biznesem i pokazał obiektywne dane z rynku pracy, co być może pozwoli na weryfikację budżetu lub oczekiwań względem Kandydatów.

Znajomość rynku Kandydata, z którego chcemy pozyskać Pracownika, jest kluczem do szybkiego i skutecznego zatrudnienia. Zrozumienie przez Biznes, z czym się mierzymy i na jakie ustępstwa czasem musimy się zgodzić – to kolejny krok do tego, by szybko zamknąć rekrutację. Pamiętajmy, że nie ma ludzi idealnych, tak samo, jak nie ma idealnych Kandydatów. Rekrutując, możemy postarać się o to, by znaleźć najlepsze ze wszystkich rozwiązań, dopasować się do oczekiwań wszystkich stron oraz zachęcić je do lepszego poznania siebie nawzajem.

Wybierając Tego Jedynego Kandydata, postawmy na te kompetencje, które w naszej organizacji i na tym stanowisku są kluczowe. Jeśli pozostałe są możliwe do wypracowania – weźmy to pod uwagę. Zastanówmy się, czy w przypadku znalezienia Kandydata w punkt, budżet na niego na pewno jest nienegocjowalny? Przekonajmy Biznes, że rekrutacja, która trwa w nieskończoność, generuje dodatkowe koszty i negatywnie wpływa na markę organizacji jako Pracodawcy.

Rekrutując, musimy mieć poczucie, że wszyscy gramy do jednej bramki, stąd tak ważne jest wyznaczenie wspólnego celu, który przyświeca każdej ze stron. Tym celem, powinno być znalezienie najlepszego Kandydata. Takiego, który w tej konkretnej chwili, w określonym budżecie, biorąc pod uwagę nasze oczekiwania na tym stanowisku, jest najlepszym wyborem. Kandydata, który świadomie i z satysfakcją podejmuje współpracę z naszą organizacją.

Najlepszego – nie idealnego, bo taki może się nigdy nie pojawić.

 

Agnieszka Szymańska

Key Account Manager at JobMe Recruitment Ecosystem

Skomentuj wpis