Dlaczego Ekosystem Rekrutacyjny? Zmiana zasad w erze cyfryzacji.

Obserwujemy wyzwania, jakie stoją przed liderami biznesu i HR w zmieniającym się otoczeniu społecznym, demograficznym, ekonomicznym i cyfrowym. W erze przełomów i zmian najwyższa kadra kierownicza zarówno działów biznesowych, jak i HR odczuwa silną presję, żeby od nowa wypracować zasady organizacji, rekrutacji, rozwoju, zarządzania i zaangażowania pracowników XXI wieku. Ludzie się zmieniają. W pracy są dziś nastawieni bardziej cyfrowo, globalnie, popierają różnorodność, świetnie czują się w świecie mediów społecznościowych i nie obce są im tajniki automatyzacji.

Jednocześnie, oczekiwania, potrzeby i wymogi biznesowe ewoluują szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki tym zmianom jednak można przedefiniować praktyki kadrowe, organizacyjne i rekrutacyjne. Można stworzyć platformy, procesy i narzędzia, które będą dalej się rozwijać i z czasem na pewno nie stracą na wartości. Można wreszcie przejąć inicjatywę i zaangażować się, bo najprawdopodobniej, obecne zmiany będą miały kluczowy wpływ na przyszłość świata pracy.

W raporcie Deloitte Human Capital Trends 2017 czytamy, że liderzy kierują swoją uwagę w stronę nowych modeli organizacyjnych opartych na sieciowym charakterze pracy, innowacyjnych platformach HR, programach szkoleń i rozwoju kariery osadzonych w technologiach kognitywnych i społecznościowych, czy na strategiach „doświadczenia pracownika”, dla których najważniejszy jest człowiek. Widzimy również przyszłość świata pracy z perspektywy zmian, jakie zachodzą w związku z postępem automatyzacji i szerszym rozumieniem terminu „pracownicy”. Będziemy zapewne świadkami kolejnych przekształceń i przełomów. Pozostaje tylko jedno pytanie: Czy jesteśmy na nie gotowi?

Czym jest Ekosystem Rekrutacyjny JobMe?

Ekosystem Rekrutacyjny JobMe ma za zadanie pomóc organizacjom zniwelować luki między tempem zmian a skalą wyzwań związanych z pozyskiwaniem pracowników, zarządzaniem pracą i talentami poprzez społecznościowy i sieciowy model działania. Budujemy organizację przyszłości, której podstawową cechą jest elastyczność i zwinność, co oznacza, że zastąpiliśmy sztywne hierarchiczne struktury sieciami zespołów, uprawnionych do podejmowania działań.

Kim jest Ekosystem Rekrutacyjny JobMe?

Ekosystem zrzesza zarówno Rekruterów profesjonalnie zajmujących się rekrutacją, Kandydatów, HR Managerów / Hiring Managerów, Pracodawców.

Adresujemy rozwiązania m.in. dla jednego z trendów opisanych z raporcie Deloitte Human Capital Trends 2017: POZYSKIWANIE TALENTÓW: REKRUTER KOGNITYWNY W miarę ewolucji stanowisk pracy i kompetencji, coraz większego znaczenia nabiera identyfikowanie i rekrutacja odpowiednich ludzi. Pozyskiwanie talentów to trzecie pod względem istotności wyzwanie, przed jakim stają firmy: 81% respondentów uznało je za ważne, zaś 46% – za bardzo ważne.

Pracodawcy wykorzystują do pozyskiwania talentów sieci społecznościowe, narzędzia analityczne i kognitywne. Przyciągają potrzebnych pracowników poprzez budowanie marki pracodawcy, połączenie kompetencji różnych działów, nie tylko HR. Na naszych oczach rekrutacja zmienia się całkowicie – można powiedzieć, że rozpoczyna się tu rewolucja, wspierana nową generacją technologii kognitywnych.

W Ekosystemie Rekrutacyjnym JobMe łączymy ludzi, stawiamy na ekonomię współdzielenia, płyniemy z prądem technologicznych zmian na świecie i sposobów komunikacji między ludźmi.

Kiedy i gdzie można współpracować w Ekosystemie Rekrutacyjnym JobMe?

Niesiemy konkretną misję – kreujemy nowe środowisko pracy – Ekosystem dla Pracodawcy, Rekrutera i Kandydata, który opiera się na ekonomii dzielenia, wymianie wiedzy, doświadczeń, zasobów… Kooperujemy, a nie rywalizujemy. Wszystko po to, by wspierać relacje w sieci, by szybko docierać do aktualnie potrzebnych ludzi. Projekty dla Naszych Klientów realizujemy dzięki rozbudowanej sieci Freecruiterów, obecnych w całej Polsce i rozwijającej się w Europie Środkowo-Wschodniej. W codziennej pracy najważniejsza jest dla nas dbałość o każdą stronę procesu – Kandydata, Freecruitera, Pracodawcę. Wierzymy, że tylko takie połączenie składa się na pełen cykl i daje komfort wszystkim zaangażowanym w pracę z Nami.

Jak pracujemy w Ekosystemie Rekrutacyjnym JobMe?

Jak wygląda PRZYSZŁOŚĆ PRACY na świecie?
WZMOCNIONY PERSONEL. Robotyka, czujniki, sztuczna inteligencja i inteligentne przetwarzanie danych (ang. cognitive computing) weszły do głównego nurtu, tak jak otwarta gospodarka talentów. Obecnie personel firmy to nie tylko pracownicy etatowi, ale również przedstawiciele wolnych zawodów, pracownicy czasowi, czy osoby współpracujące w ramach rozproszonych zasobów (ang. crowds). Wszystkie te grupy pracowników są wspierane przez maszyny i oprogramowanie. Zbiorcze oddziaływanie wszystkich tych trendów zmieni niemal wszystkie stanowiska pracy, jak również podejście do planowania zasobów i pojmowanie tego, czym jest praca.

Ekosystem Rekrutacyjny JobMe rewolucjonizuje świat rekrutacji! Stare technologie nie przyniosą już długo pożytku żadnej ze stron procesu rekrutacyjnego. Stworzyliśmy miejsce, w którym profesjonalny rekruter ma szanse pracować w symbiozie z innym Rekruterem, Mentorem, Kandydatem, Pracodawcą… Współpracować – nie rywalizować. Symbioza jest przecież zjawiskiem ścisłego współżycia przynajmniej dwóch gatunków organizmów, które przynosi korzyść każdej ze stron lub jednej, ale drugiej nie szkodzi. Ekosystem to kolaboracja, środowisko pracy dla szerokiego rynku Rekruterów, firm rekrutacyjnych, Partnerów Biznesowych, Kandydatów. Rozwijamy w ludziach, z którymi współpracujemy umiejętność wychodzenia poza schemat, uczymy jak będą pracowały organizacje przyszłości, kreujemy trendy związane z przyszłością pracy i odpowiadamy na potrzeby kolejnych generacji zasilających rynek pracy. Praca zdalna, a jednocześnie kontakt z człowiekiem poprzez szeroką sieć relacji i technologię. Promujemy nowe podejście do zarządzania wynikami, zwiększając wydajność i wywierając presję na kulturę organizacyjną.W Ekosystemie Rekrutacyjnym JobMe znajdziesz doświadczonych Doradców, Ekspertów ds., Rekrutacji, Psychologów, Trenerów, HR-owców, uważnych Słuchaczy i Obserwatorów.

Zapraszam do Pierwszego Ekosystemu Rekrutacyjnego JobMe i jobllegro.com
Agnieszka Bełz

Skomentuj wpis