Jestem osobą potrafiącą realizować wyznaczone cele z pełnym zaangażowaniem i wytrwałością. Praca w zespołach oraz zarządzanie nimi, wykształciła we mnie umiejętność radzenia sobie ze stresem, rozwiązywaniem trudnych sytuacji podyktowanych presją czasu oraz podejmowaniem skutecznych decyzji. Zdobyta wiedza w trakcie kształcenia wyższego o instrumentarium zarządzania jakością (m.in. Kaizen, 5S, Just In Time, QFD, FMEA, Lean Management) pozwoliła mi skutecznie zarządzać strukturą sprzedaży oraz procesami produkcyjnymi. Dzięki rzetelnemu podejściu do powierzonych mi zadań oraz swoim naturalnym predyspozycjom takim jak: umiejętność analizy środowiska konkurencyjnego, analityczne myślenie, skuteczność zbudowana na doświadczeniu, otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów, wytrwałość w dążeniu do celu, zawsze osiągałem w swojej pracy zawodowej wyniki znacznie przekraczające wyznaczone mi progi finansowe.

- 5S
- Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015
- AutoCad
- FMEA
- Just In Time
- Kaizen
- Lean Management
- Microsoft Office
- Prawo jazdy kat. B
- QFD
- SolidWorks

Zarządzanie Jakością
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Zarządzanie i Inżynieria Jakości
Politechnika Śląska w Katowicach
O kandydacie...