LOADING

Kontakt z nami

Jesteśmy tu dla Ciebie! Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

marker

JobMe S. A.
Plac Solny 15
50-062 Wrocław

Oddział Katowice:
ul. Jana III Sobieskiego 11
40-082 Katowice

Oddział Warszawa:
ul. Ogrodowa 31/35
00-893 Warszawa

marker

Wrocław
+48 71 34 61 692


Katowice
+48 32 229 11 75


Warszawa
+48 792 888 688

JobMe S. A. plac Solny 15 50-062 Wrocław
NIP: 897-182-80-42, KRS: 0000634396. Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 100.000 zł

Napisz do nas

Odpowiemy w najkrótszym możliwym terminie!